Superspeed kraftig forsinket – over 200 passasjerer rammet