Har tatt i bruk nytt skolebygg til nesten en milliard

foto