• Et halvfullt kulturhus i Vennesla fulgte debatten om rusboliger. FOTO: Steinar Vindsland

– Det er på livet laus, ingen tenker på barna!

Frykten for hva som skal skje med barna når det kommer rusboliger på Lomtjønn, preget folkemøtet i Vennesla kulturhus mandag kveld.