Utrykningsleder Kjetil Carolis Jore ved Valle brannstasjon har fått nok. Utrykningsleder Kjetil Carolis Jore ved Valle brannstasjon har fått nok. Foto: Jacob J. Buchard

15 brann­menn sier opp: – Vi orker ikke mer

15 av 16 brannmenn ved Setesdal brannvesen IKS avdeling Valle har sagt opp i protest på grunn av en fastlåst lønnskonflikt.