Statens vegvesen venter på at bompengepakken blir vedtatt før de kan starte arbeidet med Gartnerløkka Statens vegvesen venter på at bompengepakken blir vedtatt før de kan starte arbeidet med Gartnerløkka Foto: Jim Rune Bjorvand

Veive­senet priori­terer Gartner­løkka

Statens vegvesen mener utbygging av Gartnerløkka er et godt prosjekt og at de kan starte arbeidet umiddelbart.

KRISTIANSAND: Torsdag sendte Statens vegvesen inn sitt forslag til hva Stortinget skal prioritere når Nasjonal transportplan skal vedtas neste år.

I region sør er dette de største prosjektene de vil ha inn i første periode (2022 - 28):

  • Gartnerløkka- Kolsdalen: 3,3 mrd
  • Ålgård - Hove i Rogaland: 3,8 mrd
  • Dagslett ved Drammen: 3,8 mrd

Like etter nyttår er det ventet at regjeringen legger fram sitt forslag til Nasjonal transportplan.

Godt prosjekt

Gartnerløkka er et til dels omstridt prosjekt i Kristiansand siden det innebærer en fire felts vei gjennom sentrum og siden det betyr flere nye år med bompenger.

Men Statens vegvesen mener utbyggingen må prioriteres.

– Dette er et godt prosjekt som gir Kristiansand mulighet til å utvikle seg til en bedre havneby, som sørger for bedre framkommelighet og som vil frigjøre areal, sier Ingunn Foss, prosjektdirektør utbygging sørøst i Statens vegvesen.

Gartnerløkka er også ferdig regulert og bystyret har sagt ja til bompenger. Men man kan ikke starte bygging før dette er vedtatt i Stortinget.

– Det er et prosjekt som vi kan starte på umiddelbart, sier Ingunn Foss.

Ligger ikke inne

Fylkesordfører Arne Thomassen (H) sier til Fædrelandsvennen at det var ventet at Gartnerløkka ble prioritert. Han regner også med at den vil ligge inne i det endelige forslaget til Nasjonal transportplan.

Ifølge Thomassen er det flere strekninger som ikke ligger inne og som de vil kjempe videre for.

Dette gjelder rassikring i Sirdal, midler til veien til GE Healthcare og ny vei Tvedestrand - Åmli.

Foto: Statens vegvesen