Funn av død person: – Ingen holdepunkter for å si at det har skjedd noe kriminelt

foto