Brukte Covid-19-forskriften for å flytte asylsø­kere til Kjevik

foto