Her er arbeidet i gang med planering av tomta for å sette oppe en fotballhall. Bak sees delen av tomta som turnklubben disponerer, der det skal komme en turnhall. Her er arbeidet i gang med planering av tomta for å sette oppe en fotballhall. Bak sees delen av tomta som turnklubben disponerer, der det skal komme en turnhall. Foto: Jacob J. Buchard

Reagerer på «ekspressbehandling» for nabohall