• Randi Fidje og Liv Tone Askildsen saksøkte sin arbeidsgiver Søgne kommune for flere brudd på arbeidsmiljøloven, og for brudd på personopplysningsloven. Nå har retten gitt dem medhold. FOTO: Kjartan Bjelland

Varslerne vant over kommunen i retten

Kristiansand tingrett mener Randi Fidje og Liv Tone Askildsen er varslere, og ble utsatt for ulovlig gjengjeldelse. Begge skal få erstatning av Søgne kommune.