• Roy Pedersen (th) har funnet seg nytt hus på Grødum og flytter dit i mars. Her viser han Kong Harald og ordfører Harald Furre ødeleggelsene på huset sitt etter flommen. FOTO: Reidar Kollstad

To hus blir revet på Drangsholt

De fleste innbyggerne på Drangsholt har valgt å reparere husene sine etter flommen i stedet for å rive dem. Men to familier er nødt til å flytte.