Lokalt

Blir pekt på som ny KrF-leder

foto
Etter at diskusjonen om KrFs retningsvalg begynte for alvor, har nestleder Kjell Ingolf Ropstad (th) blitt en tydelig talsmann for å gå inn i dagens regjering. Her fra det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Agder 26. oktober sammen med Torhild Bransdal og Hans Fredrik Grøvan. Foto: Kjartan Bjelland