Etter at diskusjonen om KrFs retningsvalg begynte  for alvor, har nestleder Kjell Ingolf Ropstad (th) blitt en tydelig talsmann for å gå inn i dagens regjering. Her fra det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Agder 26. oktober sammen med Torhild Bransdal og Hans Fredrik Grøvan. Etter at diskusjonen om KrFs retningsvalg begynte for alvor, har nestleder Kjell Ingolf Ropstad (th) blitt en tydelig talsmann for å gå inn i dagens regjering. Her fra det ekstraordinære fylkesårsmøtet i Agder 26. oktober sammen med Torhild Bransdal og Hans Fredrik Grøvan. Foto: Kjartan Bjelland

Blir pekt på som ny KrF-leder