• Skolesenteret på Tangvall, slik det ser ut etter en tidlig skisse. FOTO: RAMBØLL

Skolesenteret i Søgne bygges som planlagt

Fellesarealene til ny ungdomsskole og videregående skole på Tangvall i Søgne bygges som planlagt.