• Stein Uleberg (57) foran ei kraftlinje i Evje. Ni måneder i året går han i ulendt terreng, under kraftlinjer, for å sjekke stolpene. Cirka 200 mil i året - minst fem mil i uka. Du kan jo prøve om du har krefter til én kilometer under ei kraftlinje. FOTO: Uleberg, Odd Inge

Stolpekontrolløren: Går Norge på kryss og tvers

200 mil i året går Stein Uleberg under norske strømlinjer for å sjekke stolpene. – Fantastisk jobb, men de bratte fjordsidene på Vestlandet kan være et helvete, sier han.