Jorunn Midtsundstad er forskerleder og Steinar Harbo leder styringsgruppen for det unike UiA-prosjektet som skal forske på lokalmiljøets betydning for en inkluderende skole i Vennesla, Søgne, Lillesand, Iveland og Songdalen. Jorunn Midtsundstad er forskerleder og Steinar Harbo leder styringsgruppen for det unike UiA-prosjektet som skal forske på lokalmiljøets betydning for en inkluderende skole i Vennesla, Søgne, Lillesand, Iveland og Songdalen. Foto: Odd-Inge Rønning Uleberg

Nytt forskningsprosjekt: Hvordan påvirker lokalmiljøet skolens resultater?