• RIGETJØNN: Torsdag formiddag. FOTO: Torstein Øen

- Gode kjøreforhold på veiene

Veivesenet melder om god kontroll med brøyting og salting på veiene.