• FOTO: Kjartan Bjelland

Kjente til svakhetene

Voldsalarmene fungerer dårlig innendør, under klær og i byer med tette bygninger. Justisdepartementet og politiet kjente til alle svakhetene ved dagens voldsalarmer.