175 nye boligtomter

175 tomter i Natveitåsen på Birkeland skal være byggeklare til 2008, men først må veitrasé velges.