- Uheldig å kutte vask

Kommunelegen i Mandal, Stein Erik Grytten, mener det er uheldig at det kuttes i antall vask på skolene.