KRISTIANSAND: Nye tall fra Statistisk Sentralbyrå dokumenterer den dramatiske veksten i antall dødsulykker i landsdelen.

I løpet av årets ti første måneder har åtte mennesker mistet livet i trafikkulykker i Vest-Agder. I samme periode i fjor omkom fire mennesker i trafikken.

Seks av trafikkofrene var menn, og to var kvinner. Samtlige i alderen 15 til 64 år. Mens seks av dødsulykkene var møtekollisjoner, omkom to i utforkjøringer. To av trafikkofrene var motorsyklister.

Nedgang i Aust-Agder

I Aust-Agder er situasjonen en annen. Her har to mennesker omkommet i trafikken så langt i år, mot åtte i tilsvarende periode i fjor.

Færre skadde

På landsbasis holder holder tallene seg relativt stabile. Mens antall omkomne har økt fra 173 fjor til 184 i samme periode i år, har antall skadde gått ned. Det totale antall trafikkulykker, hvor mennesker kom til skade eller mistet livet, er redusert fra 6.833 i fjor til 6.420 hittil i år.