• UTREDER: Sjøfartsdirektoratet skal nå utrede forslaget om båtførerbevis. FOTO: Illustrasjonsbilde

Utsetter båtførerbevis

Tidligst i 2008 kan det bli obligatorisk med båtførerbevis for å kjøre småbåter.