• FOTO: Torstein Øen

Refser egen leder

Arendals ordfører Torill Rolstad Larsen tar avstand fra uttalelsene til lederen av Arendal Arbeiderparti, Gjermund B. Røysland.