Sørlandet er i ferd med å utvikle seg til en av de tyngste teknologiske regioner i landet. Miljøet er i ferd med å bli kjent og anerkjent også innenlands.— Dette gir landsdelen muligheter vi aldri tidligere har vært i nærheten av, sier Nodes daglige leder, Kjell O. Johannessen.Han minner om at slik anerkjennelse ikke er noe som kommer rekende av seg selv. Det er noe som bygges opp, målbevisst og over tid.- Derfor er det også viktig at hele landsdelen ser og utnytter de muligheter som en tettere sammensmelting til Agderbyen åpner for, sier han.