— Vi har det godt på politistasjonen. Det er ikke et ormebol, sier tillitsvalg Hans Sørheim på Kristiansand politistasjon. En undersøkelse hos dem viser at han har helt rett.- Leser du avisen med ondskapens øyne, ser det ut som det er et ormebol. Men på Kristiansand politistasjon har vi det godt. Vi er svært fornøyd med vår egen sjef, Ole Hortemo, sier tillitsvalgt Hans Sørheim ved politistasjonen.Han sier de ikke merker noe særlig til konflikten mellom Hortemo og Arne Pedersen ved Felles kriminalenhet. Den rapporterte mobbingen på felleskrimmen merker de heller ikke noe til på politistasjonen.For å løse opp konfliktene ble det iverksatt arbeidsmiljøundersøkelser begge steder i vår. Undersøkelsen fra felleskrimmen viste et svært dårlig arbeidsmiljø internt, og etterforskerne følte seg i tillegg mobbet av folk på politistasjonen.«De beskriver et meget godt arbeidsmiljø på driftsenheten hvor hele lederkollegiet får bare godord. Flere beskriver også at de har et godt forhold til ansatte på Felles kriminalenhet, og at det er ledelsen der som skaper problemer. Konflikten går mellom to sterke ledere», heter det blant annet i rapporten, som ble lagt frem 18. mai i vår.Mens de ulike seksjonene på felleskrimmen i sin undersøkelse viser at man har helt motsatte syn, er det ikke tilfelle på stasjonen. Der har både ordens- og etterforskningsavdelingen helt sammenfallende oppfatninger.På politistasjonen er de heller ikke opptatt av forholdet A- og B-politi.Dette er begreper noen bruker for å si at felleskrimmen driver mer fremstående politiarbeid med blant annet høyere lønn enn distriktspolitiet.Ole Dag Kvamme