DET ER OPPRØR blant elevene på Kristiansand Katedralskole Gimle. Elevene mobiliserer for å få tilbake Katta og Gimle. De to skolene ble slått sammen ved skolestart i høst. Prosessen fram til sammenslåing var lang og konfliktfylt. Allerede i 1992 kom saken på den politiske dagsorden. Reaksjonene var sterke. Ikke minst fra Katta-hold, hvor det var kraftig motstand. På Gimle var ledelse og ansatte for en sammenslåing. Argumentene for sammenslåing var fornuftige. Skolene ligger vegg i vegg. Under felles administrasjon kunne ressursene og kompetansen utnyttes bedre. Fagmiljøet ville bli styrket og elevene få et bedre og mer variert tilbud. Innvendingene var at skolen ville bli for stor med omkring 1500 elever. Dessuten ble det pekt på at samarbeidet mellom de to selvstendige enhetene var så godt at det var lite å vinne på sammenslåing. Et ankepunkt var også fremmedgjøringen en stor skole kunne føre til. Mindre enheter er mer oversiktlige og skaper større trygghet hos elevene. TRE MÅNEDER etter skolestart i høst er det opprør. Elever klager på administrativt rot. Lite ser ut til å ha gått etter planen. Til overmål valgte den nytilsatte rektoren å forlate sin post denne uken. Innkjøringsproblemene er åpenbart store. Det går ut over både elever og ansatte. I høst har elever og lærere brukt mye krefter på frustrasjon og irritasjon. Mange har hatt problemer med å motivere seg, og ligger etter i flere fag. Slik kan det ikke fortsette. Å få Kristiansand Katedralskole Gimle til å fungere som forutsatt, er et ledelsesansvar. Her har både fylket som skoleeier og ledelsen ved skolen en jobb å gjøre. Vi har liten tro på at politikerne vil skille skolene igjen. Det var tverrpolitisk enighet om sammenslåing da vedtaket ble gjort i 2002. MYE TYDER på at forberedelsene til sammenslåingen ikke har vært gode nok. Nå må det ryddes opp, slik at elevene ikke lider mer overlast enn de allerede har gjort. Selv om skolen er stor, må det være mulig å foreta grep som gjør at den kan kvitte seg med barnesykdommene.