Fartsbøller i dødslek

Her, på Hellesletta i Audnedal, kjører fartsbøllene i vanvittige hastigheter. Politiet klarer ikke å stanse dødsleken.