• FOTO: Kystatlas.no

Raidet 49 båter i Kjørrefjord båthavn

Hele 49 båter er blitt utsatt for både innbrudds-og skadeverksraid i Kjørrefjord båthavn.