• REAGERER: Melissa Jocelyn Lesamana synes politikerne bør fokusere på tiltak som kan gi tiggerne en jobb og et sted å bo fremfor å innføre forbud mot tigging. FOTO: Arkiv

- Helt hårreisende

Melissa Jocelyn Lesamana fra SV mener et forbud mot tigging ikke vil løse noen problemer, og reagerer på FRPs utspill.