Fengselsstraff for knivbæring

Den syvende gangen med ulovlig knivbæring på offentlig sted var nok for tingretten. Det ble fengsel i stedet for bot.