Christian IV med redusert maskin

Color Lines ferje Christian IV har koblet ut en av de fire hovedmotorene. Dermed blir forsinkelsene større for hver tur.