• Benny Klokkervold og Anne Wivestad fra kommunens informasjons- og forebyggingsteam la tirsdag fram historiens mest positive rusundersøkelse for politikerne i helse- og sosialstyret i Kristiansand. FOTO: Odd-Inge Rønning Uleberg

- De presser hverandre til å være vellykkede

Aldri har så få 15-åringer i Kristiansand brukt tobakk, alkohol eller begått hærverk. Ekspertene forklarer det med økt vellykket-press.