Varierende SFO-mat i Agder-skolene

Skolene i Agder fokuserer på at maten de serverer på SFO skal være sunn, men tidsklemma setter begrensninger.