• Her er åtte av ti søkere: Vidar Kleppe (øverst fra venstre), Siri Mathiesen, Jan Oddvar Skisland, Kristin Tofte Andresen, Øystein Djupedal, Svein Harberg, Gro Anita Trøan og Stein Ytterdahl.

Intervjurunden har startet

Utsiling av de beste fylkesmannskandidatene for Aust— og Vest-Agder har startet. Nå er intervjurunden i gang.