• Det går færre folk i Den norske kirkes menigheter enn tidligere. Men når kirken inviterer til nattverd, er det flere enn før som takker ja. FOTO: Scanpix

Nattverd som aldri før

Synkende medlemstall og synkende kirkebesøk til tross, stadig flere oppsøker Den norske kirkes nattverdsbord. "Folk tester nattverden for å se om de kommer nærmere Gud," sier forsker.