• Selv om stadig flere velger studiespesialiserende retning, er det færre elever ved Vennesla videregående skole som ønsker høyere utdanning en landssnittet. FOTO: Henrik Ihme

Her styrer elevene unna høyere utdanning

Langt færre elever ved Vennesla videregående skole ønsker å gå videre med høyere utdanning enn landssnittet.