• Her er kreftlegene som vil kunne tjene millioner av kroner i årene framover: Fra venstre: Overlege Christian Kersten, overlege Marte Cameron og Svein Mjåland, leder Senter for kreftbehandling ved Sørlandet sykehus HF. Helt bak til venstre står økonomidirektør Per Qvarnstrøm som på vegne av sykehuset vil kunne disponere tilsvarende beløp. FOTO: Kjell Inge Søreide

Ikke klart hva pengene skal brukes til

Et halvt år etter at tre forskere og Sørlandet sykehus inngikk milliardavtale om kreftmedisin, er det ikke avgjort hva pengene skal brukes til.