Vennesla: — Vi tar saken opp gjennom en interpellasjon der vi ber kommunestyret revurdere beslutningen om ikke å utrede storkommunesammenslåing, sier Høyres gruppeleder Jens Røed og Venstres gruppeleder Oddbjørn Hagen til Fædrelandsvennen.

Interpellasjon er en ordning kommunestyrerepresentanter kan bruke når de vil ha fokus på én bestemt sak. De fremmer spørsmål til ordføreren. Etterpå kan de fremme forslag for kommunestyret om den aktuelle saken.

Enige om intensjonsavtale i K5

Dette er den største avgjørelsen vi tar på mange tiår. Da må det være riktig å se på flere muligheter enn sammenslåing med Iveland

18. februar

Interpellasjonen om kommunegrenser skal besvares av ordføreren i førstkommende kommunestyremøte torsdag 18. februar. Ordfører Torhild Bransdal vil ikke si for mye på forhånd.

— Dette skal jeg besvare i kommunestyret. Så må vi la politikerne i bygda si hva de mener om det. Det er for øvrig de samme partiene som tapte voteringen om sonderinger med Kristiansand som nå bringer temaet på bane igjen, sier Bransdal.

Røed og Hagen mener mye har skjedd siden Vennesla kommunestyre sa nei til å forhandle med Kristiansand og de andre knutepunkt-kommunene om storkommune ei uke før valget i fjor.

Det ble nei til forhandlinger med 22 mot fire stemmer. Frp, KrF, Sp og Ap var mot å forhandle med Kristiansand, Høyre og Venstre er for.

Bransdal vil se nordover

Frykter tjenestetillbudet

— For det første er det usikkerhet om Venneslas fremtidige kommunale inntekter i nytt inntektssystem. For det andre ser vi at K5-kommunene er enige om en intensjonsavtale som skal ut til folkeavstemning. Avtalen innebærer at viktige interkommunale avtaler og samarbeid vil gå tapt for Vennesla, sier Jens Røed.

Hagen er opptatt av hva Vennesla kan tape av kvalitet på tjenester når K5 skal legge ned flest mulig interkommunale samarbeid.

— Det sier seg selv at de ikke vil samarbeide like mye med oss som står utenfor. Vi har en rekke faglige samarbeid gående, som sikrer kompetanse. Som politikere skal vi velge det beste for innbyggerne. Jeg kan ikke skjønne hvordan vi utreder flere løsninger og får fakta på bordet, sier Hagen.

— Ta videregående skole. En kjempeviktig sak for Vennesla. Hva skjer med elevgrunnlaget vårt hvis storkommunen overtar ansvaret for videregående skole. Inne i storkommunen kunne vi kanskje sikret skolen vår, sier Røed

Røed og Hagen mener å oppleve en endring ute blant bygdefolket. De hevder flere og flere frykter at Vennesla kommer på sidelinjen.

— Tror du ikke Bransdal vil det beste for innbyggerne, Røed?

— Jo, men i denne saken har ting låst seg. Dette er den største avgjørelsen vi tar på mange tiår. Da må det være riktig å se på flere muligheter enn sammenslåing med Iveland, sier Røed.

Tror ikke det nytter

Verken Røed eller Hagen har stor tro på å snu stemningen i kommunestyret.

— Ved å unnlate å utrede storkommunealternativet, så unnlater vi også å gi oss selv, og kommunens innbyggere, et bredest mulig valggrunnlag når vi til sommeren skal stemme over Vennesla sin framtid. Derfor er vi nødt til å forsøke å få saken på dagsorden igjen, sier Røed og Hagen.

Bransdal svarer dette på spørsmål om det er forstyrrende for prosessen med Iveland at Høyre og Venstre tar opp storkommunen til ny debatt i kommunestyret:

— Jeg vil ikke mene noe om det. Her er det mange fasetter. Det er mange prosesser som går samtidig mot mål som ikke er klart definert, sier Bransdal.