• Fylkeskonservator Yvonne Willumsen holder til i det blågrå huset, i gata som har sitt navn etter svunne dager, da midtsommerfesten fant sted i Baneheias sørøstre hjørne. FOTO: Lars Hollerud

Utgraving kom med morsmelka

Den nye fylkeskonservatoren i Vest-Agder er 32 år gammel og heter Yvonne Fernmar Willumsen.