• Høyres gruppeleder Einar Holmer-Hoven åpner for økning av eiendomsskatten, men vil helst kutte kostnader for å komme i balanse. Han tror en økning vil møte stor motsand i eget parti. Her i samtale med partikollegene ordfører Arne Thomassen og Johannes Vallesverd (t.v.) i en pause. FOTO: Erlend Olsbu

Ny strid om eiendomsskatt

Etter en lang og hard debatt vedtok bystyret i Lillesand at alle stein skal snus i kampen om å få økonomien på rett kjøl.