• Slåttholmen ligger sentralt i Lillesand. Her sett fra Ørnefjell. FOTO: ERLEND OLSBU

Lillesand får hjelp til å kjøpe Slåttholmen

Miljødirektoratet spytter 6,4 mill. kroner i potten, slik at Lillesand kommune kan kjøpe den populære holmen.