• IKKE MOTTATT: Ordfører Arvid Grundekjøn kan ikke se at Kristiansand kommune har fått invitasjon til å uttale seg om oljeleting i Skagerrak. Brevet er sendt fra Miljøverndepartementet, men ingen har mottatt det, og muligheten til å uttale seg i saken er ikke brukt. FOTO: Kjetil Reite

Borte i posten?

Invitasjonen til å uttale seg om oljeleting i Skagerrak må ha kommet bort i posten. Det er forklaringen fra Kristiansand-ordfører Arvid Grundekjøn.