Ønsker lokale mobbeombud

Dagrun Eriksen (KrF) mener at et mobbeombud i hvert fylke kan forhindre Robert Lilands historie gjentar seg i fremtiden.