• NØKKELEN: - Demokrati tar lang tid, sier økonomiprofessor og tidligere fornyingsminister Victor D. Normann. Han er ikke så bekymret for antallet råd og møteplasser, og mener nøkkelen til mer gjennomslag for landsdelen er at Kristiansand tar et større ansvar. ARKIV FOTO: Knudsen, Knut Erik

- Kristiansand må ta ansvar

— Man kan gjerne ønske seg ett fylke, større kommuner og slike ting. Men hvis landsdelen skal få mer gjennomslag nasjonalt for sine behov, må storbyen ta ansvar for regionen, sier Victor D. Norman.