Første sykehus med eget tv-show

Videoen viser Vilde Kalvik som MÅTTE løpe rundt alle kumlokk hun så. Sørlandet sykehus er første sykehus i landet med eget tv-show om psykiske lidelser.