• Bred front mot Israels krigsforbrytelser og brudd på folkeretten. Fra venstre Hamza Albaidaq (Palestinsk forening), Per Myrstad Kringen (AUF), Karen Grimsmo (Rødt), Eva Farhat (LO Kristiansand), Lene Simonsen (LO Kristiansand), Steinar Berge (Palestinakomiteen), Alf Holmelid (SV) og Monther Saleh (Palestinsk forening). FOTO: Jørgen Steffensen

Protesterte mot Israel

Monther Saleh og Hamza Albaidaq fra palestinsk forening i Kristiansand sier det varmer at stadig flere nordmenn viser solidaritet med deres folk.