• Polikliniske rom står ubrukt i snitt opptil 20 timer i døgnet, og bedre utnyttelse av tiden vil redusere ventelister og fristbrudd ved Sørlandet sykehus, mener klinikksjef Geir Bøhler ved Sørlandet sykehus. FOTO: Jon Anders Skau

Reduserer ventelistene selv

Sørlandet sykehus har likevel ikke åpnet anbudsrunde for flere tusen pasienter i året til å bli behandlet av private helseaktører.