• Dag Petter Sødal ber kommunene tenke stort og utradisjonelt når de velger hvem de vil slå seg sammen med. Han er prosessveileder for kommunereformen hos Fylkesmannen i Vest-Agder. FOTO: Kjartan Bjelland

Kommune-sammenslåeren