52.500 kroner i året kan løse dette kaoset. Ordfø­reren mener det er dyrt.