Mottar 113 millioner for å motvirke kø, støv og støy

foto