FHI: – Vi tror at kommunen og innbyggerne skal klare å snu dette