Helse Sør trenger 3,7 milliarder

Sykehusene i Helse Sør (fra og med Buskerud til og med Vest-Agder, samt Rikshospitalet-Radiumhospitalet) trenger til sammen 3,7 milliarder kroner til oppgradering. Det viser rapporten fra Multiconsult. Av dette trengs 1,2 milliarder på Sørlandet.